I OM - I - Zadanie 4

W trójkącie $ ABC $ kąt $ A $ jest dany. Czy można obliczyć kąty $ B $ i $ C $, gdy wiadomo, że pewna prosta przechodząca przez punkt $ A $ dzieli trójkąt na dwa trójkąty równoramienne?

Rozwiązanie

Oznaczmy poszukiwane kąty trójkąta $ ABC $ przez $ x $ i $ y $ i niech odcinek $ AD $ dzieli trójkąt na dwa trójkąty równoramienne $ T_1 $ i $ T_2 $.

Komentarze

Dodaj nową odpowiedź