Skład komitetów Olimpiady

Komitet Główny. Powołany przez Ministra Oświaty Komitet
Główny I Olimpiady Matematycznej miał skład następujący:
prof. dr Stefan Straszewicz - przewodniczący Komitetu
prof. dr Kazimierz Zarankiewicz - kierownik Olimpiady
prof. dr Edward Otto - członek Komitetu
redaktor Antoni Marian Rusiecki - członek Komitetu
prof. Zygmunt Chwiałkowski - członek Komitetu
mgr Jan Szurek - członek Komitetu, przedstawiciel Ministerstwa
Oświaty
Antoni Kosiński - członek Komitetu, przedstawiciel ZMP.

W końcu grudnia 1949 r. członek Komitetu Zygmunt Chwiałkowski
zrezygnował, natomiast została powołana mgr Olga Turska.

Kómitet Główny odbył 30 posiedzeń.

Iom3.jpg

Prezydium Zarządu Polskiego Towarzystwa Matematycznego
na wniosek poszczególnych oddziałów P. T. M. powołało Komitety
okręgowe, do których weszli również przedstawiciele kuratoriów
zkolnych oraz kierownicy ośrodków dydaktyczno-naukowych
matematyki.

Komitety Okręgowe pracowały w składzie następującym:

Warszawa: przewodniczący Komitetu Okręgowego - prof.
dr Wacław Sierpiński, członkowie Komitetu Okręgowego: prof.
dr Andrzej Mostowski, Stefan Kulczycki, Helena Rasiowa,
mgr Henryk Kołacki - przedstawiciel Kuratorium Okręgu
Szkolnego Warszawskiego, Elżbieta Chmielewska-Daniłowiezowa
- kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Matematyki.

Komitet odbył 5 posiedzeń.

Wrocław: przewodniczący - prof. dr Władysław Ślebodziński
członkowie: mgr Zbigniew Moroń, dyr. Jan Balicki,
mgr Bolesław Iwaszkiewicz.

Komitet odbył 10 posiedzeń.

Kraków: przewodniczący - doc. dr Włodzimierz. Wrona,
członkowie: doc. dr Jacek Szarski, mgr Zofia Krygowska kierownik
Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Matematyki, prof.
dr Mirosław Krzyżański, dr Jan Leśniak, mgr K. Trynk,
mgr Antoni Wolański - przedstawiciel Kuratorium Okręgu
Szkolnego Krakowskiego.

Komitet odbył 8 posiedzeń.

Poznań: przewodniczący - doc. dr Andrzej Alexiewicz,
członkowie: dr Roman Suszko, mgr Jerzy Albrycht, prof.
de Władysław Orlicz, mgr Halina Ryffertówna, mgr Paweł
Roszko - przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego. Poznańskiego,
mgr Z. Załęska - kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego
Matematyki.

Komitet odbył 6 posiedzeń.

Łódź: przewodniczący - prof. Ignacy Roliński, członkowie:
prof. dr Zygmunt Zahorski, A. Ehrenfeuchtowa, W. Wendorff, Władysław Terlikowski,
Alicja Nitecka - kierownik Ośrodka Dydaktyczno-Naukowego Matematyki, R. Zawadzki
- przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego

Komitet odbył 8 posiedzeń.

Lublin: przewodniczący - prof. dr Mieczysław Biernacki,
członkowie: prof. Wiktor Jóźwiakowski, prof. dr Mikołaj
Olekiewicz, mgr Jan Krzyż,. mgr Stanisław Dobrzycki,
R. Smółka - przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego
Lubelskiego.

Komitet odbył 5 posiedzeń.

Iom4.jpg
ZałącznikWielkość
Iom3.pdf682.99 KB
Iom4.pdf800.18 KB

Komentarze

Dodaj nową odpowiedź