Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne

Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne

Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne

Austriacko-Polskie Zawody Matematyczne (APZM) odbywały się od 1978 do 2006 roku. Brało w nich udział 12 uczniów: sześciu z Austrii i sześciu z Polski. APZM odbywały się na przemian: raz w Polsce, raz w Austrii. Zawody trwały trzy dni. Dwa pierwsze dni miały charakter indywidualny - każdego dnia uczestnicy rozwiązywali po 3 zadania w czasie 4,5 godz. Trzeci dzień to zawody drużynowe (3 zadania / 4.5 godz.) Na APZM Komitet Główny powoływał uczniów, którzy zajęli miejsca poniżej szóstego na zawodach trzeciego stopnia Olimpiady Matematycznej. Uczniowie powołani na APZM uczestniczylo w obozie przygotowawczym.

W 2007 roku do Austrii i Polski dołączyły inne kraje i po raz pierwszy odbyła się Środkowo-Europejska Olimpiada Matematyczna. Jej gospodarzem była Austria (Eisenstadt). Druga edycja MEMO miała miejsce w 2008 roku w Ołomuńcu w Czechach i startowały w nich reprezentacje 9 państw: Austrii, Chorwacji, Czech, , Niemiec, Polski, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii i Węgier. W 2009 r. gospodarzem MEMO była Polska i do udziału w zawodach zaprosiła 10 reprezentacji: oprócz wymienionych wcześniej wystąpiła również drużyna Litwy.

Subskrybuje zawartość