Historia

Historia Olimpiady Matematycznej na zdjęciach

Zdjęcia pochodzą z broszur wydanych po zakończeniu I, XXII i XIX Olimpiady Matematycznej.

I OM

MINISTERSTWO OŚWIATY

PIERWSZA OLIMPIADA MATEMATYCZNA

SPRAWOZDANIE KOMITETU GŁÓWNEGO

pzws.jpg

WARSZAWA 1951

PAŃSTWOWE ZAKŁADY WYDAWNICTW SZKOLNYCH

ZałącznikWielkość
Pierwsza Olimpiada Matematyczna - Sprawozdanie Komitetu Głównego6.83 MB
Iom1.pdf381.71 KB
Iom2.pdf788.49 KB
Iom3.pdf682.99 KB

Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 31 października 1949 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY

z dnia 31 października 1949 r. (Nr U-7340/49)

w sprawie zorganizowania zawodów matematycznych w szkołach

ZałącznikWielkość
zarzadzenie-ministra-oswiaty.pdf1.1 MB

Pierwsza Olimpiada Matematyczna

Prof. dr Stanisław BALCERZYK, Prezes Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Delta 5(49) 1986

Minęło ponad 36 lat od zorganizowania I Olimpiady Matematycznej w roku szkolnym 1949/50. Już sam fakt corocznego odbywania zawodów przez tak długi okres i minimalne zmiany dokonane w regulaminie świadczą o tym, te podjęcie przez Polskie Towarzystwo Matematyczne inicjatywy ówczesnego Ministra Oświaty, dr Stanisława Skrzeszewskiego, było decyzją udaną, a formy organizacyjne - opracowane pod kierunkiem prof. Stefana Straszewicza­ dobrze przemyślane. Wszyscy biorący udział w prowadzeniu Olimpiad poświęcają tej pracy wiele trudu i czasu, gdyż wiedzą, te ich działanie jest rzeczywiście pożyteczne, służy zarówno podniesieniu poziomu nauczania" w szkole, jak też umożliwia odnalezienie uczniów uzdolnionych matematycznie i uświadomienie im, że mają realne szanse zgłębienia wiedzy matematycznej, a czasem nawet możliwości wzbogacenia matematyki.

ZałącznikWielkość
Pierwsza Olimpiada Matematyczna - Delta 5(49) 19862.28 MB

Pięćdziesiąt lat Olimpiady Matematycznej

ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO
seria II: WIADOMOŚCI MATEMATYCZNE XXXVI (2OOO)

ANDRZEJ SCHINZEL (Warszawa)

31 października 1949 r. Minister Oświaty wydał zarządzenie (nr II-734D/ 49, podpisane przez Henryka Jabłońskiego, podsekretarza stanu) o organizacji ogólnopolskich zawodów matematycznych pod nazwą Olimpiada Matematyczna (Dz. Urz. Ministerstwa Oświaty Nr 16 z 25 listopada 1949 r.). O wcześniejszych działaniach w tym kierunku tak mówi sprawozdanie Komitetu Głównego z I Olimpiady Matematycznej: Postanowienie urządzenia zawodów powzięło Prezydium Polskiego Towarzystwa Matematycznego z inicjatywy Ministra Oświaty dra St. Skrzeszewskiego. Opracowanie odpowiednich form organizacyjnych zostało zlecone Komisji Dydaktycznej P.T.M. (Pierwsza Olimpiada Matematyczna. Sprawozdanie Komitetu Głównego, Warszawa 1951, str. 5).

ZałącznikWielkość
Schinzel-50-om.pdf1.44 MB
Subskrybuje zawartość