1961-1962

XIII OM - III - Zadanie 6

Dane są trzy proste $ a $, $ b $, $ c $ parami skośne. Gzy można zbudować taki równoległościan, którego krawędzie leżą na prostych $ a $, $ b $, $ c $?

XIII OM - III - Zadanie 5

Udowodnić, że jeżeli $ n $ jest liczbą naturalną większą od $ 2 $, to

\[<br />
(1) \qquad  \sqrt[n + 1]{n+1} < \sqrt[n]{n}.<br />
\]

XIII OM - III - Zadanie 4

Iloma sposobami można zbiór $ n $ przedmiotów podzielić na dwa zbiory?

XIII OM - III - Zadanie 3

Jaki warunek powinny spełniać kąty trójkąta $ ABC $, żeby dwusieczna kąta $ A $, środkowa poprowadzona z wierzchołka $ B $ i wysokość poprowadzona z wierzchołka $ C $ przecinały się w jednym punkcie ?

XIII OM - III - Zadanie 2

Wewnątrz danego czworokąta wypukłego znaleźć taki punkt, żeby odcinki łączące ten punkt ze środkami boków czworokąta dzieliły czworokąt na cztery części o równych polach.

XIII OM - III - Zadanie 1

Udowodnić, że jeżeli liczby $ a_1, a_2,\ldots, a_n $ ($ n $ - liczba naturalna $ \geq 2 $) tworzą postęp arytmetyczny, a żadna z nich nie jest zerem, to

\[<br />
(1) \qquad  \frac{1}{a_1a_2} + \frac{1}{a_2a_3} + \ldots + \frac{1}{a_{n-1}a_n} = \frac{n-1}{a_1a_n}.<br />
\]

XIII OM - II - Zadanie 6

Znaleźć liczbę trzycyfrową o tej własności, że liczba przedstawiona tymi cyframi i w tej samej kolejności, ale przy podstawie numeracji różnej niż $ 10 $, jest dwa razy większa od liczby danej.

XIII OM - II - Zadanie 5

Na płaszczyźnie dany jest kwadrat $ Q $ i punkt $ P $. Punkt $ K $ przebiega obwód kwadratu $ Q $. Znaleźć miejsce geometryczne wierzchołka $ M $ trójkąta równobocznego $ KPM $.

XIII OM - II - Zadanie 4

Dowieść, że jeżeli boki $ a $, $ b $, $ c $ trójkąta spełniają nierówność

\[<br />
a < b < c<br />
\]

to dwusieczne $ d_a $, $ d_b $, $ d_c $ kątów przeciwległych spełniają nierówność

\[<br />
d_a > d_b > d_c.<br />
\]

XIII OM - II - Zadanie 3

Dowieść, że cztery odcinki łączące wierzchołki czworościanu ze środkami ciężkości ścian przeciwległych mają punkt wspólny.

Subskrybuje zawartość