Łączenie kryteriów umożliwia, mówiąc językiem matematycznym, odnajdowanie sum lub przecięć zbiorów, w zależności od spełnianych przez ich elementy kryteriów wyszukiwania.

Suma lub przecięcie zbiorów

Suma lub przecięcie zbiorów
Kategorie

Dział matematyki, którego dotyczy zadanie.

Olimpiady i zawody matematyczne.

Statystyka dziedzin